Списък на файловете в пакета fflas-ffpack в sid, архитектура s390x

/usr/bin/fflas-ffpack-config
/usr/include/fflas-ffpack/config.h
/usr/include/fflas-ffpack/fflas-ffpack-config.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/fflas-ffpack.pc
/usr/share/doc/fflas-ffpack/README.md.gz
/usr/share/doc/fflas-ffpack/TODO
/usr/share/doc/fflas-ffpack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fflas-ffpack/changelog.gz
/usr/share/doc/fflas-ffpack/copyright
/usr/share/man/man1/fflas-ffpack-config.1.gz