Списък на файловете в пакета default-jre в sid, архитектура s390x

/usr/share/doc/default-jre