Списък на файловете в пакета classified-ads в sid, архитектура s390x

/usr/bin/classified-ads
/usr/share/app-install/icons/turt-transparent-128x128.png
/usr/share/appdata/classified-ads.appdata.xml
/usr/share/applications/classified-ads.desktop
/usr/share/doc/classified-ads/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/classified-ads/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/classified-ads/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/classified-ads.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/classified-ads.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/classified-ads.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/classified-ads.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/classified-ads.mo
/usr/share/man/man1/classified-ads.1.gz