Списък на файловете в пакета bvi в sid, архитектура s390x

/usr/bin/bmore
/usr/bin/bvedit
/usr/bin/bvi
/usr/bin/bview
/usr/share/bvi/bmore.help
/usr/share/doc/bvi/CHANGES
/usr/share/doc/bvi/CREDITS
/usr/share/doc/bvi/README
/usr/share/doc/bvi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bvi/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/bvi/changelog.gz
/usr/share/doc/bvi/copyright
/usr/share/man/man1/bmore.1.gz
/usr/share/man/man1/bvedit.1.gz
/usr/share/man/man1/bvi.1.gz
/usr/share/man/man1/bview.1.gz
/usr/share/menu/bvi