Списък на файловете в пакета algol68g в sid, архитектура s390x

/usr/bin/a68g
/usr/include/algol68g/a68g-config.h
/usr/include/algol68g/a68g.h
/usr/share/doc/algol68g/AUTHORS
/usr/share/doc/algol68g/COPYING.gz
/usr/share/doc/algol68g/NEWS.gz
/usr/share/doc/algol68g/README
/usr/share/doc/algol68g/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/algol68g/changelog.gz
/usr/share/doc/algol68g/copyright
/usr/share/man/man1/a68g.1.gz