Списък на файловете в пакета xprobe в sid, архитектура riscv64

/etc/xprobe2/xprobe2.conf
/usr/bin/xprobe2
/usr/share/doc-base/xprobe2
/usr/share/doc/xprobe/AUTHORS
/usr/share/doc/xprobe/CREDITS
/usr/share/doc/xprobe/README
/usr/share/doc/xprobe/TODO
/usr/share/doc/xprobe/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xprobe/changelog.gz
/usr/share/doc/xprobe/copyright
/usr/share/doc/xprobe/modules_howto.txt.gz
/usr/share/doc/xprobe/new-fingerprints-howto.txt.gz
/usr/share/doc/xprobe/xprobe-phrack.txt.gz
/usr/share/doc/xprobe/xprobe2-defcon10.pdf.gz
/usr/share/man/man1/xprobe2.1.gz