Списък на файловете в пакета ucspi-tcp-ipv6 в sid, архитектура riscv64

/usr/bin/addcr
/usr/bin/argv0
/usr/bin/date@
/usr/bin/delcr
/usr/bin/finger@
/usr/bin/fixcrio
/usr/bin/http@
/usr/bin/mconnect
/usr/bin/mconnect-io
/usr/bin/rblsmtpd
/usr/bin/recordio
/usr/bin/tcpcat
/usr/bin/tcpclient
/usr/bin/tcprules
/usr/bin/tcprulescheck
/usr/bin/tcpserver
/usr/bin/who@
/usr/share/doc/ucspi-tcp-ipv6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ucspi-tcp-ipv6/changelog.gz
/usr/share/doc/ucspi-tcp-ipv6/contrib/httptaild
/usr/share/doc/ucspi-tcp-ipv6/copyright
/usr/share/man/man1/addcr.1.gz
/usr/share/man/man1/argv0.1.gz
/usr/share/man/man1/date@.1.gz
/usr/share/man/man1/delcr.1.gz
/usr/share/man/man1/finger@.1.gz
/usr/share/man/man1/fixcr.1.gz
/usr/share/man/man1/fixcrio.1.gz
/usr/share/man/man1/http@.1.gz
/usr/share/man/man1/mconnect.1.gz
/usr/share/man/man1/rblsmtpd.1.gz
/usr/share/man/man1/recordio.1.gz
/usr/share/man/man1/tcpcat.1.gz
/usr/share/man/man1/tcpclient.1.gz
/usr/share/man/man1/tcprules.1.gz
/usr/share/man/man1/tcprulescheck.1.gz
/usr/share/man/man1/tcpserver.1.gz
/usr/share/man/man1/who@.1.gz