Списък на файловете в пакета tcpdump в sid, архитектура riscv64

/etc/apparmor.d/usr.sbin.tcpdump
/usr/sbin/tcpdump
/usr/share/doc/tcpdump/README.Debian
/usr/share/doc/tcpdump/README.md.gz
/usr/share/doc/tcpdump/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tcpdump/changelog.gz
/usr/share/doc/tcpdump/copyright
/usr/share/doc/tcpdump/examples/atime.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/packetdat.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/send-ack.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/stime.awk
/usr/share/man/man8/tcpdump.8.gz