Списък на файловете в пакета relion-bin+mpi+gui в sid, архитектура riscv64

/usr/bin/relion_autopick
/usr/bin/relion_autopick_mpi
/usr/bin/relion_display
/usr/bin/relion_find_tiltpairs
/usr/bin/relion_image_handler
/usr/bin/relion_maingui
/usr/bin/relion_manualpick
/usr/bin/relion_mask_create
/usr/bin/relion_particle_polish
/usr/bin/relion_particle_polish_mpi
/usr/bin/relion_particle_sort
/usr/bin/relion_particle_sort_mpi
/usr/bin/relion_postprocess
/usr/bin/relion_preprocess
/usr/bin/relion_preprocess_mpi
/usr/bin/relion_project
/usr/bin/relion_reconstruct
/usr/bin/relion_refine
/usr/bin/relion_refine_mpi
/usr/bin/relion_run_ctffind
/usr/bin/relion_run_ctffind_mpi
/usr/bin/relion_stack_create
/usr/bin/relion_star_compare
/usr/bin/relion_star_datablock_ctfdat
/usr/bin/relion_star_datablock_singlefiles
/usr/bin/relion_star_datablock_stack
/usr/bin/relion_star_loopheader
/usr/bin/relion_star_plottable
/usr/bin/relion_star_printtable
/usr/bin/relion_tiltpair_plot
/usr/share/doc/relion-bin+mpi+gui/AUTHORS
/usr/share/doc/relion-bin+mpi+gui/README
/usr/share/doc/relion-bin+mpi+gui/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/relion-bin+mpi+gui/changelog.Debian.riscv64.gz
/usr/share/doc/relion-bin+mpi+gui/copyright
/usr/share/doc/relion-bin+mpi+gui/examples/relion_qsub.csh
/usr/share/lintian/overrides/relion-bin+mpi+gui