Списък на файловете в пакета libncurses6 в sid, архитектура riscv64

/lib/riscv64-linux-gnu/libncurses.so.6
/lib/riscv64-linux-gnu/libncurses.so.6.1
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libform.so.6
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libform.so.6.1
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libmenu.so.6
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libmenu.so.6.1
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libpanel.so.6
/usr/lib/riscv64-linux-gnu/libpanel.so.6.1
/usr/share/doc/libncurses6