Списък на файловете в пакета i2pd в sid, архитектура riscv64

/etc/apparmor.d/usr.sbin.i2pd
/etc/default/i2pd
/etc/i2pd/i2pd.conf
/etc/i2pd/subscriptions.txt
/etc/i2pd/tunnels.conf
/etc/i2pd/tunnels.conf.d/README
/etc/init.d/i2pd
/etc/logrotate.d/i2pd
/lib/systemd/system/i2pd.service
/usr/lib/tmpfiles.d/i2pd.conf
/usr/sbin/i2pd
/usr/share/doc/i2pd/README.md
/usr/share/doc/i2pd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/i2pd/changelog.gz
/usr/share/doc/i2pd/copyright
/usr/share/i2pd/certificates/family/gostcoin.crt
/usr/share/i2pd/certificates/family/i2p-dev.crt
/usr/share/i2pd/certificates/family/i2pd-dev.crt
/usr/share/i2pd/certificates/family/mca2-i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/family/volatile.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/backup_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/bugme_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/creativecowpat_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/echelon_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/hottuna_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/igor_at_novg.net.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/lazygravy_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/meeh_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/r4sas-reseed_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/reseed/reseedi2pnetin_at_mail.i2p.crt
/usr/share/i2pd/certificates/router/orignal_at_mail.i2p.crt
/usr/share/lintian/overrides/i2pd
/usr/share/man/man1/i2pd.1.gz
/var/lib/i2pd/certificates
/var/lib/i2pd/i2pd.conf
/var/lib/i2pd/subscriptions.txt
/var/lib/i2pd/tunnels.conf
/var/lib/i2pd/tunnels.d