Списък на файловете в пакета gvncviewer в sid, архитектура riscv64

/usr/bin/gvnccapture
/usr/bin/gvncviewer
/usr/share/doc/gvncviewer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gvncviewer/changelog.gz
/usr/share/doc/gvncviewer/copyright
/usr/share/man/man1/gvnccapture.1.gz