Списък на файловете в пакета guidedog в sid, архитектура riscv64

/etc/init.d/guidedog
/etc/network/if-down.d/51guidedog
/etc/network/if-up.d/51guidedog
/etc/network/ip-down.d/51guidedog
/etc/network/ip-up.d/51guidedog
/usr/bin/guidedog
/usr/share/applications/guidedog.desktop
/usr/share/doc/guidedog/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/guidedog/changelog.gz
/usr/share/doc/guidedog/copyright
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/guidedog.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/guidedog.png
/usr/share/icons/locolor/16x16/apps/guidedog.png
/usr/share/icons/locolor/32x32/apps/guidedog.png
/usr/share/man/man8/guidedog.8.gz
/usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.policykit.guidedog.policy