Списък на файловете в пакета glbsp в sid, архитектура riscv64

/usr/bin/glbsp
/usr/share/doc/glbsp
/usr/share/man/man1/glbsp.1.gz