Списък на файловете в пакета xsel в sid, архитектура ppc64el

/usr/bin/xsel
/usr/share/doc/xsel/README.gz
/usr/share/doc/xsel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xsel/changelog.gz
/usr/share/doc/xsel/copyright
/usr/share/man/man1/xsel.1x.gz