Списък на файловете в пакета wmcpu в sid, архитектура ppc64el

/usr/bin/wmcpu
/usr/share/doc/wmcpu/README
/usr/share/doc/wmcpu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmcpu/changelog.Debian.ppc64el.gz
/usr/share/doc/wmcpu/changelog.gz
/usr/share/doc/wmcpu/copyright
/usr/share/man/man1/wmcpu.1x.gz
/usr/share/menu/wmcpu