Списък на файловете в пакета rrootage в sid, архитектура ppc64el

/usr/games/rrootage
/usr/share/applications/rrootage.desktop
/usr/share/doc/rrootage
/usr/share/man/man6/rrootage.6.gz
/usr/share/menu/rrootage
/usr/share/pixmaps/rrootage.xpm