Списък на файловете в пакета r-cran-rtsne в sid, архитектура ppc64el

/usr/lib/R/site-library/Rtsne/CITATION
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/INDEX
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/R/Rtsne
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/R/Rtsne.rdb
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/R/Rtsne.rdx
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/help/Rtsne.rdb
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/help/Rtsne.rdx
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/Rtsne/libs/Rtsne.so
/usr/share/doc/r-cran-rtsne/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-rtsne/copyright
/usr/share/doc/r-cran-rtsne/run-unit-test
/usr/share/doc/r-cran-rtsne/tests/testthat.R
/usr/share/doc/r-cran-rtsne/tests/testthat/test_Rtsne.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rtsne/tests/testthat/test_neighbors.R
/usr/share/lintian/overrides/r-cran-rtsne