Списък на файловете в пакета r-cran-robustbase в sid, архитектура ppc64el

/usr/lib/R/site-library/robustbase/CITATION
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Copyrights
/usr/lib/R/site-library/robustbase/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/robustbase/INDEX
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/data.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/demo.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/Meta/vignette.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/robustbase/NEWS.Rd
/usr/lib/R/site-library/robustbase/R/robustbase
/usr/lib/R/site-library/robustbase/R/robustbase.rdb
/usr/lib/R/site-library/robustbase/R/robustbase.rdx
/usr/lib/R/site-library/robustbase/data/Rdata.rdb
/usr/lib/R/site-library/robustbase/data/Rdata.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/data/Rdata.rdx
/usr/lib/R/site-library/robustbase/demo/determinMCD.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/aggr_results.Rdata
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/asymptotic.max.bias.Rdata
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/error.distributions.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/estimating.functions.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/fastMcd-kmini.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/fastMcd-kmini.Rnw
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/fastMcd-kmini.pdf
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/graphics.functions.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/lmrob_simulation.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/lmrob_simulation.Rnw
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/lmrob_simulation.pdf
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/psi_functions.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/psi_functions.Rnw
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/psi_functions.pdf
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/simulation.functions.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/doc/simulation.init.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/external/d1k27.rda
/usr/lib/R/site-library/robustbase/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/robustbase/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/robustbase/help/robustbase.rdb
/usr/lib/R/site-library/robustbase/help/robustbase.rdx
/usr/lib/R/site-library/robustbase/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/robustbase/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/robustbase/include/robustbase.h
/usr/lib/R/site-library/robustbase/libs/robustbase.so
/usr/lib/R/site-library/robustbase/po/en@quot/LC_MESSAGES/R-robustbase.mo
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/ex-funs.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/lmrob-trace_lev.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/m-s_fns.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/mcnaive.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/platform-sessionInfo.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/plot-psiFun.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/subsample-fns.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/test_LTS.R
/usr/lib/R/site-library/robustbase/xtraR/test_MCD.R
/usr/share/doc/r-cran-robustbase/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-robustbase/changelog.gz
/usr/share/doc/r-cran-robustbase/copyright