Списък на файловете в пакета r-cran-rlang в sid, архитектура ppc64el

/usr/lib/R/site-library/rlang/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/rlang/INDEX
/usr/lib/R/site-library/rlang/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/rlang/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/rlang/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/rlang/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/rlang/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/rlang/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/rlang/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/rlang/NEWS.md
/usr/lib/R/site-library/rlang/R/rlang
/usr/lib/R/site-library/rlang/R/rlang.rdb
/usr/lib/R/site-library/rlang/R/rlang.rdx
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-archived.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-defunct.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-deprecated.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-experimental.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-maturing.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-questioning.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-retired.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-soft-deprecated.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/lifecycle-stable.svg
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/figures/rlang.png
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/rlang.rdb
/usr/lib/R/site-library/rlang/help/rlang.rdx
/usr/lib/R/site-library/rlang/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/rlang/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/rlang/libs/rlang.so
/usr/share/doc/r-cran-rlang/README.test
/usr/share/doc/r-cran-rlang/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/copyright
/usr/share/doc/r-cran-rlang/run-unit-test
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/Makefile
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/lib.zip
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/rlanglibtest/DESCRIPTION
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/rlanglibtest/NAMESPACE
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/rlanglibtest/R/rlanglibtest.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/rlanglibtest/src/Makevars
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/rlanglibtest/src/init.c
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/rlanglibtest/src/test-quo-accessors.c
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/rlanglibtest/tests/testthat.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/rlanglibtest/tests/testthat/test-quo-accessors.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/fixtures/trace-srcref.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-c-api.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-capture.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-cli.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-cnd.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-locale.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-print.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-rlang.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-stack.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/helper-trace.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/setup-tests.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/teardown-tests.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-arg.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-attr.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-c-api.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-call.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-cnd-error-parent-default.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-cnd-error-parent.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-cnd-error-print-base-parent.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-cnd-error-print-no-message.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-cnd-error-str.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-cnd-error.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-cnd.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-compat.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-deparse.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-dots.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-encoding.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-env-binding.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-env-special.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-env.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-eval-tidy.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-events.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-exec.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-expr.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-fn.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-formula.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-lifecycle.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-node.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-on-error-message-options.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-operators.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-parse.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-quasiquotation.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-quo.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-quotation.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-retired.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-s3.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-sexp.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-stack.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-state.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-sym.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-backtrace-anonymous.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-backtrace-branch-first-frame.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-call-car-promise.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-children.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-eval.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-evalq.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-before-after1.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-before-after2.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-before-after3.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-children.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-complete-leading1.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-complete-leading2.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-complete1.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-complete2.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-incomplete-leading1.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-incomplete-leading2.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr-incomplete.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr2.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapse-magrittr3.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapsed1.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-collapsed2.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-dangling-srcref.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-degenerate-null.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-degenerate-scalar.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-degenerate-sym.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-global-prefix.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-local-prefix.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-non-collapsed-eval
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-print.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-recursive.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-summary.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-trim.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-truncate-backtrace-branch.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace-unexported-prefix.txt
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-trace.Rmd
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-types.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-utils.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-vec-new.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-vec-squash.R.gz
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-vec-utils.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-vec.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-weakref.R
/usr/share/doc/r-cran-rlang/tests/testthat/test-with-abort.txt