Списък на файловете в пакета p7zip в sid, архитектура ppc64el

/usr/bin/7zr
/usr/bin/p7zip
/usr/lib/p7zip/7zr
/usr/share/doc/p7zip/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/p7zip/README.Debian
/usr/share/doc/p7zip/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/p7zip/changelog.gz
/usr/share/doc/p7zip/copyright
/usr/share/man/man1/7zr.1.gz
/usr/share/man/man1/p7zip.1.gz