Списък на файловете в пакета libwmf0.2-7 в sid, архитектура ppc64el

/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libwmf-0.2.so.7
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libwmf-0.2.so.7.1.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libwmflite-0.2.so.7
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libwmflite-0.2.so.7.0.1
/usr/share/doc/libwmf0.2-7/CREDITS
/usr/share/doc/libwmf0.2-7/README.gz
/usr/share/doc/libwmf0.2-7/TODO
/usr/share/doc/libwmf0.2-7/TODO.Debian
/usr/share/doc/libwmf0.2-7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwmf0.2-7/changelog.gz
/usr/share/doc/libwmf0.2-7/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libwmf0.2-7