Списък на файловете в пакета libghc-happstack-hsp-prof в sid, архитектура ppc64el

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/happstack-hsp-7.3.7.3-KbfBBAyNe3D5FEfnb5yNJT/HSP/Google/Analytics.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/happstack-hsp-7.3.7.3-KbfBBAyNe3D5FEfnb5yNJT/HSP/ServerPartT.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/happstack-hsp-7.3.7.3-KbfBBAyNe3D5FEfnb5yNJT/Happstack/Server/HSP/HTML.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/happstack-hsp-7.3.7.3-KbfBBAyNe3D5FEfnb5yNJT/Happstack/Server/XMLGenT.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/powerpc64le-linux-ghc-8.4.4/happstack-hsp-7.3.7.3-KbfBBAyNe3D5FEfnb5yNJT/libHShappstack-hsp-7.3.7.3-KbfBBAyNe3D5FEfnb5yNJT_p.a
/usr/share/doc/libghc-happstack-hsp-prof/buildinfo_ppc64el.gz
/usr/share/doc/libghc-happstack-hsp-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-happstack-hsp-prof/changelog.Debian.ppc64el.gz
/usr/share/doc/libghc-happstack-hsp-prof/copyright