Списък на файловете в пакета libclutter-gtk-1.0-0 в sid, архитектура ppc64el

/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libclutter-gtk-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc64le-linux-gnu/libclutter-gtk-1.0.so.0.800.4
/usr/share/doc/libclutter-gtk-1.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libclutter-gtk-1.0-0/README
/usr/share/doc/libclutter-gtk-1.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libclutter-gtk-1.0-0/copyright