Списък на файловете в пакета file в sid, архитектура ppc64el

/usr/bin/file
/usr/share/bug/file/control
/usr/share/bug/file/presubj
/usr/share/doc/file/README.Debian
/usr/share/doc/file/README.gz
/usr/share/doc/file/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/file/changelog.gz
/usr/share/doc/file/copyright
/usr/share/man/man1/file.1.gz