Списък на файловете в пакета zip в sid, архитектура ppc64

/usr/bin/zip
/usr/bin/zipcloak
/usr/bin/zipnote
/usr/bin/zipsplit
/usr/share/doc/zip/CHANGES.gz
/usr/share/doc/zip/TODO
/usr/share/doc/zip/WHATSNEW
/usr/share/doc/zip/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zip/changelog.Debian.ppc64.gz
/usr/share/doc/zip/changelog.gz
/usr/share/doc/zip/copyright
/usr/share/man/man1/zip.1.gz
/usr/share/man/man1/zipcloak.1.gz
/usr/share/man/man1/zipnote.1.gz
/usr/share/man/man1/zipsplit.1.gz