Списък на файловете в пакета wm2 в sid, архитектура ppc64

/usr/bin/wm2
/usr/share/doc/wm2/README.Debian
/usr/share/doc/wm2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wm2/copyright
/usr/share/man/man1/wm2.1.gz
/usr/share/menu/wm2