Списък на файловете в пакета texworks в sid, архитектура ppc64

/usr/bin/texworks
/usr/share/applications/texworks.desktop
/usr/share/doc/texworks/README.Debian
/usr/share/doc/texworks/README.md
/usr/share/doc/texworks/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texworks/changelog.Debian.ppc64.gz
/usr/share/doc/texworks/changelog.gz
/usr/share/doc/texworks/copyright
/usr/share/man/man1/texworks.1.gz
/usr/share/metainfo/texworks.appdata.xml
/usr/share/pixmaps/TeXworks.png