Списък на файловете в пакета ngrep в sid, архитектура ppc64

/usr/bin/ngrep
/usr/share/doc/ngrep/CREDITS
/usr/share/doc/ngrep/EXAMPLES.md.gz
/usr/share/doc/ngrep/README.Debian
/usr/share/doc/ngrep/README.md
/usr/share/doc/ngrep/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ngrep/changelog.gz
/usr/share/doc/ngrep/copyright
/usr/share/man/man8/ngrep.8.gz