Списък на файловете в пакета liblcms2-2 в sid, архитектура ppc64

/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/liblcms2.so.2
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/liblcms2.so.2.0.8
/usr/share/doc/liblcms2-2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblcms2-2/changelog.gz
/usr/share/doc/liblcms2-2/copyright