Списък на файловете в пакета libgoogle-perftools4 в sid, архитектура ppc64

/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libprofiler.so.0
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libprofiler.so.0.5.0
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libtcmalloc.so.4
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libtcmalloc.so.4.5.5
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libtcmalloc_and_profiler.so.4
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libtcmalloc_and_profiler.so.4.6.0
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libtcmalloc_debug.so.4
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libtcmalloc_debug.so.4.5.5
/usr/share/doc/libgoogle-perftools4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgoogle-perftools4/changelog.gz
/usr/share/doc/libgoogle-perftools4/copyright