Списък на файловете в пакета gpx2shp в sid, архитектура ppc64

/usr/bin/gpx2shp
/usr/share/doc/gpx2shp/NEWS.gz
/usr/share/doc/gpx2shp/README.gz
/usr/share/doc/gpx2shp/TODO
/usr/share/doc/gpx2shp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpx2shp/changelog.gz
/usr/share/doc/gpx2shp/copyright
/usr/share/man/man1/gpx2shp.1.gz