Списък на файловете в пакета fasttree в sid, архитектура ppc64

/usr/bin/FastTree
/usr/bin/fasttree
/usr/bin/fasttreeMP
/usr/share/doc/fasttree/README.test
/usr/share/doc/fasttree/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fasttree/changelog.gz
/usr/share/doc/fasttree/copyright
/usr/share/doc/fasttree/run-unit-test
/usr/share/doc/fasttree/test.fasta.gz
/usr/share/doc/fasttree/test.phylip.gz
/usr/share/man/man1/FastTree.1.gz
/usr/share/man/man1/fasttree.1.gz
/usr/share/man/man1/fasttreeMP.1.gz