Списък на файловете в пакета ed в sid, архитектура ppc64

/bin/ed
/bin/red
/usr/share/doc/ed/AUTHORS
/usr/share/doc/ed/NEWS.gz
/usr/share/doc/ed/README.gz
/usr/share/doc/ed/TODO
/usr/share/doc/ed/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ed/changelog.gz
/usr/share/doc/ed/copyright
/usr/share/info/ed.info.gz
/usr/share/man/man1/ed.1.gz
/usr/share/man/man1/red.1.gz