Списък на файловете в пакета scram-gui в sid, архитектура powerpcspe

/usr/bin/scram-gui
/usr/share/applications/scram-gui.desktop
/usr/share/doc/scram-gui/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/scram-gui/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/scram.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/scram.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/scram.svg
/usr/share/man/man1/scram-gui.1.gz
/usr/share/scram/gui.rng
/usr/share/scram/translations/scramgui_de_DE.qm
/usr/share/scram/translations/scramgui_es_ES.qm
/usr/share/scram/translations/scramgui_id_ID.qm
/usr/share/scram/translations/scramgui_it_IT.qm
/usr/share/scram/translations/scramgui_nl_NL.qm
/usr/share/scram/translations/scramgui_pl_PL.qm
/usr/share/scram/translations/scramgui_ru_RU.qm
/usr/share/scram/translations/scramgui_tr_TR.qm