Списък на файловете в пакета rsh-redone-server в sid, архитектура powerpcspe

/etc/pam.d/rlogin
/etc/pam.d/rsh
/usr/sbin/in.rlogind
/usr/sbin/in.rshd
/usr/share/doc/rsh-redone-server/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rsh-redone-server/changelog.gz
/usr/share/doc/rsh-redone-server/copyright
/usr/share/man/man5/rhosts.5.gz
/usr/share/man/man8/in.rlogind.8.gz
/usr/share/man/man8/in.rshd.8.gz
/usr/share/man/man8/rlogind.8.gz
/usr/share/man/man8/rshd.8.gz