Списък на файловете в пакета r-cran-date в sid, архитектура powerpcspe

/usr/lib/R/site-library/date/CITATION
/usr/lib/R/site-library/date/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/date/INDEX
/usr/lib/R/site-library/date/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/date/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/date/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/date/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/date/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/date/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/date/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/date/R/date
/usr/lib/R/site-library/date/R/date.rdb
/usr/lib/R/site-library/date/R/date.rdx
/usr/lib/R/site-library/date/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/date/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/date/help/date.rdb
/usr/lib/R/site-library/date/help/date.rdx
/usr/lib/R/site-library/date/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/date/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/date/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/date/libs/date.so
/usr/share/doc/r-cran-date/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-date/changelog.Debian.powerpcspe.gz
/usr/share/doc/r-cran-date/changelog.gz
/usr/share/doc/r-cran-date/copyright