Списък на файловете в пакета pyqt5-dev-tools в sid, архитектура powerpcspe

/usr/bin/pylupdate5
/usr/bin/pyrcc5
/usr/bin/pyuic5
/usr/lib/python3/dist-packages/PyQt5/pylupdate.cpython-36m-powerpc-linux-gnuspe.so
/usr/lib/python3/dist-packages/PyQt5/pylupdate_main.py
/usr/lib/python3/dist-packages/PyQt5/pyrcc.cpython-36m-powerpc-linux-gnuspe.so
/usr/lib/python3/dist-packages/PyQt5/pyrcc_main.py
/usr/share/doc/pyqt5-dev-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pyqt5-dev-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/pyqt5-dev-tools/copyright
/usr/share/man/man1/pylupdate5.1.gz
/usr/share/man/man1/pyrcc5.1.gz
/usr/share/man/man1/pyuic5.1.gz