Списък на файловете в пакета opendnssec-signer в sid, архитектура powerpcspe

/etc/init.d/opendnssec-signer
/lib/systemd/system/opendnssec-signer.service
/usr/lib/tmpfiles.d/opendnssec-signer.conf
/usr/sbin/ods-signer
/usr/sbin/ods-signerd
/usr/share/doc/opendnssec-signer/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/opendnssec-signer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/opendnssec-signer/changelog.gz
/usr/share/doc/opendnssec-signer/copyright
/usr/share/man/man8/ods-signer.8.gz
/usr/share/man/man8/ods-signerd.8.gz