Списък на файловете в пакета liborcus-0.14-0 в sid, архитектура powerpcspe

/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/liborcus-0.14.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/liborcus-0.14.so.0.0.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/liborcus-mso-0.14.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/liborcus-mso-0.14.so.0.0.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/liborcus-parser-0.14.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/liborcus-parser-0.14.so.0.0.0
/usr/share/doc/liborcus-0.14-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liborcus-0.14-0/changelog.gz
/usr/share/doc/liborcus-0.14-0/copyright