Списък на файловете в пакета libmp3lame0 в sid, архитектура powerpcspe

/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/libmp3lame.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/libmp3lame.so.0.0.0
/usr/share/doc/libmp3lame0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmp3lame0/changelog.Debian.powerpcspe.gz
/usr/share/doc/libmp3lame0/changelog.gz
/usr/share/doc/libmp3lame0/copyright