Списък на файловете в пакета libghc-wai-logger-dev в sid, архитектура powerpcspe

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/libHSwai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS-ghc8.2.2.so
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/Network/Wai/Logger.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/Network/Wai/Logger.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/Network/Wai/Logger/Apache.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/Network/Wai/Logger/Apache.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/Network/Wai/Logger/IORef.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/Network/Wai/Logger/IORef.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/Network/Wai/Logger/IP.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/Network/Wai/Logger/IP.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/wai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS/libHSwai-logger-2.3.2-EJQa2bZhZMo4XOXYQwfNoS.a
/usr/share/doc/libghc-wai-logger-dev/buildinfo_powerpcspe.gz
/usr/share/doc/libghc-wai-logger-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-wai-logger-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-wai-logger-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/wai-logger-2.3.2.conf