Списък на файловете в пакета freemedforms-libs в sid, архитектура powerpcspe

/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libAggregation.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libAggregation.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libAggregation.so.0.9
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libAggregation.so.0.9.4
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libCalendar.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libCalendar.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libCalendar.so.0.9
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libCalendar.so.0.9.4
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libDataPackUtils.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libDataPackUtils.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libDataPackUtils.so.0.9
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libDataPackUtils.so.0.9.4
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libExtensionSystem.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libExtensionSystem.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libExtensionSystem.so.0.9
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libExtensionSystem.so.0.9.4
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libMedicalUtils.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libMedicalUtils.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libMedicalUtils.so.0.9
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libMedicalUtils.so.0.9.4
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libMedinTux.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libMedinTux.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libMedinTux.so.0.9
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libMedinTux.so.0.9.4
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libTranslationUtils.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libTranslationUtils.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libTranslationUtils.so.0.9
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libTranslationUtils.so.0.9.4
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libUtils.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libUtils.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libUtils.so.0.9
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libUtils.so.0.9.4
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libfreemedforms-quazip-wrapper.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libfreemedforms-quazip-wrapper.so.1
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libfreemedforms-quazip-wrapper.so.1.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/freemedforms-common/libfreemedforms-quazip-wrapper.so.1.0.0
/usr/share/doc/freemedforms-libs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/freemedforms-libs/copyright
/usr/share/lintian/overrides/freemedforms-libs