Списък на файловете в пакета dealer в sid, архитектура powerpcspe

/usr/games/dealer
/usr/games/dealer.dpp
/usr/share/doc/dealer/Manual/authors.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/bugs.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/command.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/disclaimers.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/download.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/index.gif
/usr/share/doc/dealer/Manual/index.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/input.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/manual.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/next.gif
/usr/share/doc/dealer/Manual/output.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/perf.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/preproc.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/prev.gif
/usr/share/doc/dealer/Manual/running.html
/usr/share/doc/dealer/Manual/updates.html
/usr/share/doc/dealer/Post_Processors/README
/usr/share/doc/dealer/Post_Processors/pbn_to_ascii.pl
/usr/share/doc/dealer/README.dpp.gz
/usr/share/doc/dealer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dealer/copyright
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.6c
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.blue_team
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.controls
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.evaluation
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.hm1dr2d
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.junkstayman
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.notrump
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.pbn
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.stayman
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.test_dealer.gz
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.vvga2
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.weaktwo
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.yarb
/usr/share/doc/dealer/examples/Descr.you_hold
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.6c
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.blue_team
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.controls
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.distribution.gz
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.evaluation
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.hm1dr2d
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.junkstayman
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.notrump.gz
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.pbn
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.stayman
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.test_dealer.gz
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.vvga2
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.weaktwo
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.yarb
/usr/share/doc/dealer/examples/Refer.you_hold.gz
/usr/share/doc/dealer/examples/Test.distribution
/usr/share/man/man6/dealer.6.gz
/usr/share/man/man6/dealer.dpp.6.gz
/usr/share/perl5/Dealer/Dist.pm