Списък на файловете в пакета xoscope в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/xoscope
/usr/share/applications/net.sourceforge.xoscope.desktop
/usr/share/doc/xoscope/NEWS.gz
/usr/share/doc/xoscope/README
/usr/share/doc/xoscope/TODO.gz
/usr/share/doc/xoscope/TODO.old.gz
/usr/share/doc/xoscope/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xoscope/changelog.gz
/usr/share/doc/xoscope/copyright
/usr/share/man/man1/xoscope.1.gz
/usr/share/metainfo/net.sourceforge.xoscope.appdata.xml
/usr/share/pixmaps/xoscope.png