Списък на файловете в пакета xemacs21-nomule в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/xemacs-21.4.24-nomule
/usr/bin/xemacs21-nomule
/usr/lib/xemacs-21.4.24/mipsel-linux-gnu/nomule/DOC
/usr/lib/xemacs-21.4.24/mipsel-linux-gnu/nomule/DUMP
/usr/lib/xemacs-21.4.24/mipsel-linux-gnu/nomule/config.values
/usr/share/doc/xemacs21-nomule
/usr/share/man/man1/xemacs-21.4.24-nomule.1.gz
/usr/share/man/man1/xemacs21-nomule.1.gz
/usr/share/menu/xemacs21-nomule