Списък на файловете в пакета wmwork в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/wmwork
/usr/share/doc/wmwork/README
/usr/share/doc/wmwork/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmwork/changelog.gz
/usr/share/doc/wmwork/copyright
/usr/share/doc/wmwork/examples/worklog
/usr/share/man/man1/wmwork.1.gz
/usr/share/menu/wmwork