Списък на файловете в пакета wise в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/dba
/usr/bin/dnal
/usr/bin/estwise
/usr/bin/estwisedb
/usr/bin/genewise
/usr/bin/genewisedb
/usr/bin/genomewise
/usr/bin/promoterwise
/usr/bin/psw
/usr/bin/pswdb
/usr/bin/scanwise
/usr/bin/scanwise_server
/usr/share/doc/wise/README
/usr/share/doc/wise/README.Debian
/usr/share/doc/wise/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wise/copyright
/usr/share/doc/wise/run-unit-test
/usr/share/man/man1/dba.1.gz
/usr/share/man/man1/dnal.1.gz
/usr/share/man/man1/estwise.1.gz
/usr/share/man/man1/estwisedb.1.gz
/usr/share/man/man1/genewise.1.gz
/usr/share/man/man1/genewisedb.1.gz
/usr/share/man/man1/genomewise.1.gz
/usr/share/man/man1/promoterwise.1.gz
/usr/share/man/man1/psw.1.gz
/usr/share/man/man1/pswdb.1.gz
/usr/share/man/man1/scanwise.1.gz
/usr/share/man/man1/scanwise_server.1.gz