Списък на файловете в пакета wget в sid, архитектура mipsel

/etc/wgetrc
/usr/bin/wget
/usr/share/doc/wget/AUTHORS
/usr/share/doc/wget/MAILING-LIST
/usr/share/doc/wget/NEWS.gz
/usr/share/doc/wget/README
/usr/share/doc/wget/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wget/changelog.gz
/usr/share/doc/wget/copyright
/usr/share/info/wget.info.gz
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/wget.mo
/usr/share/man/man1/wget.1.gz