Списък на файловете в пакета soapysdr0.6-module-osmosdr в sid, архитектура mipsel

/usr/lib/mipsel-linux-gnu/SoapySDR/modules0.6/libosmosdrSupport.so
/usr/share/doc/soapysdr0.6-module-osmosdr